waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Systematiskt kvalitetsarbete

Mariaskolan Järna

Systematiskt Kvalitetsarbete

Dokumentet kring det systematiska kvalitetsarbetet uppdateras varje år och ska tydligt visa skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocesser. Den ska ligga till grund för nästa års dokument för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Här kan du läsa mer: Kvalitetsarbete 2023-2024