waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Våra projekt

Mariaskolan Järna

Våra projekt

Vi ser kultur som en viktig väg till ökad förståelse för andra människors situation och förutsättningar. I våra olika projekt ger vi eleverna möjligheten att fördjupa sig i frågeställningar och aktivt delta i processer där såväl individen som gruppen får förutsättningar att utvecklas. 

 

 

Kommande projekt

Uppdateras inom kort!

Tidigare projekt

Hösttermin 2020 – Källkritik

Läsåret 2019/20 – Hälsovecka

Läsåret 2018/19– Vattenvecka

Läsåret 2017/18 – Projektvecka

Under läsåret 2015/2016 höll Mariaskolan en temavecka för alla skolans elever med temat Hållbar Utveckling. Temaveckan gick under handledning av konstnären, uppfinnaren, skulptören och designarkitekten Bengt Carling och musikern och pedagogen Mihail Dinchev. Klass 8 fick även handledning av Slávateatern i arbetet med sin teaterföreställning och låg och mellanstadiet fick prova på att arbeta dramatiskt tillsammans med Slávateatern.

Under läsåret 2014/2015 genomförde Mariaskolan tre projekt som var knutna till Skapande skola.

I april 2015 mötte Slávateatern eleverna från klass 1 – 6 för att tillsammans arbeta med pusselteater. Pusselteater innebär att eleverna själva får en aktiv del i föreställningen. Temat var nordiska gudar.

I början av november 2014 arrangerades en temavecka på temat Romsk kultur där hela skolan deltog. Under veckan fick alla klasser möjligheten att möta och jobba med musik- och dansgruppen 3 Leva. Eleverna arbetade med romskt hantverk, lyssnade på romska sagor, diskuterade romernas situation och lyssnade på föredrag av och med romer om romernas situation, ur ett historiskt perspektiv fram till idag.

Under hösten 2014 arbetade klass 8 och 9 med ett större dramaprojekt där de bearbetade den klassiska sagan Snövit tillsammans med skådespelare från Slávateatern. I slutet av februari 2015 spelades pjäsen, som innehöll många inslag av dans och musik, för skolan och allmänheten i sammanlagt fyra föreställningar.

Under läsåret 2013/2014 arbetade klass 7 och 8 med uppsättningen av Alice i Underlandet tillsammans med skådespelare från Slávateatern. Pjäsen hade totalt sex föreställningar för skolan och allmänheten och uppmärksammades av Länstidningen Södertälje: https://www.lt.se/artikel/mariaskolan-ger-klassiker