waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

SYV

Mariaskolan Järna Waldorf400877EC-0260-477E-A1D5-E4D8CB6A6EBF

Studie och YrkesVägledare

Studie- och yrkesvägledare integreras i alla årskurser på skolan. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan kunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra. PRAO ingår i klass 7, 8 och 9. Vår SYV Eva Bengtsson träffar kollegiet regelbundet och bidrar med sin kunskap. Eva träffar eleverna i klass 9 och deras vårdnadshavare inför gymnasieval. Vid behov kan SYV närvara vid EHT-möten.

Kontaktinformation till skolan hittar du här!