waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

F-klassen

Mariaskolan Järna

Förskoleklassen

I förskoleklassen strävar vi efter att skapa en miljö som på bästa sätt förbereder inför skolgången. I förskoleklassen ges barnen möjlighet att tillsammans med jämnåriga träna på de sociala färdigheter som kommer att behövas i större grupper på skolan, att vänta på sin tur, att lyssna och följa instruktioner att samarbeta och kompromissa. Med leken som redskap arbetar vi med svenska och matematik, slöjd och teknik, musik, dans, rörelse och omvärldskunskap.

Från HT19 är förskoleklass obligatorisk för alla och regleras i Skollagen och Lgr11.