waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Ansökan

Vill du ställa ditt barn i kö?

Fyll då i ansökningsformuläret längre ner på sidan. Du kan även ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten och skicka den med post till Mariaskolan.

Aktuellt

Det finns några lediga platser till förskoleklassen i höst. Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö eller har du några funderingar? Kontakta Vendela via mail till  f-klass@mariaskolan.nu 

ANTAGNINGSRUTINER FÖR MARIASKOLAN

Så här går det till

F-klassen:

I september brukar vi göra en intressekoll. De som är intresserade kommer att få inbjudan till informationsträff som brukar ske i oktober.

På mötet presenteras Waldorfpedagogiken i stort samt Mariaskolans profil. I slutet av terminen inbjuds barn och föräldrar till en inskrivningsdag. Då får barnen träffa sina blivande klasskamrater och prova på olika rörelselekar, lyssna till en berättelse och rita en teckning. Föräldrarna får information om Fritidshemmet Fjärilen, som verkar i anslutning till Mariaskolan.

Senare klasser:

Om en elev söker sig till Mariaskolan i ett senare skede, är rutinerna annorlunda. Då inbjuds först föräldrar och barn till ett möte med rektor, klasslärare och antagningslärare. Skolan ber vid detta möte om tillstånd att kontakta den förra skolan. De ber också om att få tillgång till elevens IUP och eventuellt åtgärdsprogram. Rektor kontaktar eventuellt den förra skolan.

Efter ett samtal får familjen en rundvandring på skolan och om de är intresserade av att fortsätta processen får barnet möjlighet att hälsa på i två dagar och småningom sker skolbytet. Skolsyster lämnar föräldrarna en blankett för beställning av journaler.

Antagningslärare förmedlar uppgifter om familjen till klassläraren och skolans ekonomiansvariga. Familjens mejladresser förs in i listan över Mariaskolans föräldrar för att familjen skall bli delaktig i den löpande informationen om skolan.

Kontaktperson för antagningsärenden

Kvetka Bacova
Tel. 08 551 711 32
E-post: antagning@mariaskolan.nu

Ansökan om att börja på Mariaskolan
och ställa sitt barn i kö