waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Klass 7 – 9

Högstadiet

Skärmavbild 2020-01-14 kl. 22.22.31

Klass 7

Ännu kan många elever uppleva att dörren till barndomsvärlden är öppen, men nu blir det för de allra flesta rent kroppsligt påtagligt att de är på väg mot ett vuxenliv. Lärare, föräldrar och omgivning visar ofta att de förväntar sig att ungdomar i trettonårsåldern själva ska börja ta ansvar för sitt skolarbete, komma med egna åsikter och stå för det de gjort på ett annat sätt än tidigare.

I klass 7 binder vi samman samhällsorienterande ämnen som kulturhistoria, samhällskunskap och geografi med ämnesområde som beskriver mänsklighetens utveckling genom historien. Eleverna introduceras i konstarter, religioner, filosofier, samhällsskick mm. och kan på så sätt se mänsklighetens medvetenhet genomgå en förvandling. Renässanskulturen (Europas 1300-1500-tal) förmedlar en upplevelse av att världen blir ny igen och att ingenting är omöjligt. Alla gränser kan prövas.
Skärmavbild 2020-01-14 kl. 22.26.59

Klass 8

Revolution, förändring och uppbrott är teman som hör hemma i årskurs åtta. I klass 8 är det hög tid för eleverna att träna retorik och debatteknik samt skriva debattartiklar och argumenterande texter. Vad är värdering, påstående och fakta? Studieteknik och källkritik är viktiga teman.

Ett centralt projekt i årskurs 8 är att planera och genomföra en teaterproduktion. Dramat kan få eleverna att kanalisera känslor som kraft, aggressioner och lidande. Genom att gå in i en annan roll tillåts man lämna sin egen och för vissa elever kan dramat bli ett hälsosamt möte med sig själva, kanske överraskande positivt. I elevernas skolgång ingår att lära känna sig själv, brottas med sina problem och öva sitt mod. I teatern återfinns alla dessa element.
Skärmavbild 2020-01-14 kl. 22.23.59

Klass 9

I årskurs nio är det dags för eleverna att knyta ihop grundskolans kunskapskappsäck. Eleverna får både blicka tillbaka på den skoltid de har bakom sig och blicka framåt och för första gången på allvar välja en egen individuell inriktning på sina studier – gymnasievalet.

Årskursen ska vara vägen in i det frivilliga skolväsendet. Lusten att gå vidare ska främjas. Innehållet i undervisningen syftar till att hjälpa eleverna att komma vidare, upptäcka världen och sig själva. Det är också självklart att eleverna ska uppnå kunskapsmålen enligt Lgr 11 som återspeglas av de nationella proven.

Elever som läser på Waldorfskolans gymnasiedel kan välja mellan naturvetenskapligt, estetiskt program bild och form samt samhällsprogrammet, med särskild variant Waldorf.