waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Klasslärare

Klasslärare

F-Klass: Vendela Geiger & Angelina Dobreva

Klass 1: Signe Rosell

Klass 2: Fabia Fogelqvist

Klass 3: Petra Holthusen

Klass 4: Ancki Weckström

Klass 5: Tomas Klack

Klass 6: Anna Dahlström

Klass 7: Henrik Åström

Klass 8: Sigrid Nilsson 

Klass 9: Anders Jansson

Ämneslärare

Brita Aspàn – Eurytmi och kör

Jens Möller – Musik

Karl Runnström – Gymnastik

Katya Tasheva – Matematik, stöd

Kvetka Bacova – Franska

Margrethe Sjöberg – Tyska

Maria Sailer Nilsson – Musik till eurytmi, kör

Martin Blonski – SO-ämne, engelska, stöd

Mikael Henriksson – Kemi, fysik och matematik

Mona Al Weswasi – Syslöjd

Stefanie Imhof – Träslöjd

Medarbetare

Lena Zuniga – Kök

Nicolinka Zhekova – kök

Mikael Amundin – Vaktmästare

Pia Karlsson – Ekonomi

Tin Carleson – Bibliotek