Klasslärare

Klasslärare

Klass 1: Isabell Flygare

Klass 2: Anna Dahlström

Klass 3: Signe Rosell

Klass 4: Petra Holthusen

Klass 5: Sigrid Nilsson

Klass 6: Tomas Klack

Klass 7: Ancki Weckström Breidenstein

Klass 8: Anders Jansson

Klass 9: Henrik Åström och Martin Blonski