waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Trivselregler

Mariaskolan Järna

Skolmiljö

Syftet med skolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag där alla kan känna sig trygga och trivas för att kunna lära och utvecklas så långt det är möjligt efter sin förmåga. Det är allas ansvar att skapa en trivsam arbetsmiljö för alla som tillbringar sin dag i skolan.

Mariaskolans ordnings och Trivselregler

Skolan är vår gemensamma plats. Elever, medarbetare och vårdnadshavare skapar denna skola. Det är allas ansvar att skapa en trivsam arbetsmiljö för alla som tillbringar sin dag i skolan. Som elev på skolan är det viktigt att du förstår och följer skolans ordningsregler.

Ordning

 • Alla på skolan visar respekt för varandra i ord och handling.
 • Vi har ett trevligt uppträdande och använder ett vårdat språk utan svordomar och könsord. Mobbning och trakasserier får inte förekomma. 
 • Som elev tar du inte bilder, filmar eller spelar in ljud av andra elever eller personal på skolan, utan godkännande.
 • Som elev får du inte lämna skolans område under skoltid utan din klasslärares tillåtelse. 
 • Det är förbjudet att cykla eller köra moped på skolgården.
 • Det är inte tillåtet att åka skateboard och liknande inomhus. Du måste ha hjälm vid åkning i rampen.
 • Vi har inga ytterkläder i klassrum och matsal.

Studiero och lärande

 • Som elev ansvarar du för att bidra till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen, detta gäller lektionstid och rasttid.
 • Som elev ska du komma i tid till dina lektioner, vara förberedd och ha rätt arbetsmaterial med dig.
 • Som elev använder du inte din mobiltelefon under skoldagen. Undantag kan göras om rektor, klasslärare eller lektionsansvarig lärare anser att det behövs. Eleverna ska lämna in sina mobiltelefoner när skoldagen börjar. De återlämnas efter skoldagens slut.
 • Datorer och iPads är verktyg som ska användas för lärande i överenskommelse med ansvariga lärare.

Aktsamhet

 • Som elev bidrar du till att ta ansvar för skolans miljö, både inomhus och utomhus.
 • Som elev är du aktsam om skolans, dina egna och andras saker. Förstörelse, avsiktlig eller ej gör dina vårdnadshavare ersättningsansvariga. 

Tobak och droger

 • Skolan är drogfri (tobak, cigaretter, snus, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen. Detta gäller även energidrycker.

 

Utöver skolans ordningsregler gäller lagar och samhällets regler även i skolan.
Dessa regler antogs av rektor och kollegium 2020-06-16.