waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Förskola

Förskolan Maria nyckelpiga

ute
årshjul
flyga drake

Maria nyckelpiga

Vår förskola ska vara en plats för gemenskap, individuellt lärande, kreativitet, möten och vänskap. Barnen fostras i en demokratisk miljö där pedagogerna lyssnar och tar tillvara barnens kompetens och idéer. Vi utgår ifrån barnens erfarenhet, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap.

Vi skapar pedagogiska rum där barnen får lust och inspiration att lära känna världen och där vi stärker barnens självförtroende och skapande. Vi har värdegrundsfrågor i fokus så barnen lär sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser och goda förebilder. De vuxnas förebild och förhållningssätt ska påverka barnens förståelse för respekt, olikhet, öppenhet, solidaritet och ansvar.

Vi vill arbeta med en waldorfpedagogik som ständigt utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och en öppenhet för hur det moderna samhället förändras. Utöver de Waldorfpedagogiska pelarna kännetecknas verksamhetens särart och profil av odling/  trädgård, naturen/ skogsutflykt, en bredd av kreativa och estetiska aktiviteter, våra årstidsfester såsom stort inflytande för den enskilde människan både barn och pedagoger för att verksamheten ska vara levande och pulserande.

På Maria Nyckelpiga finns det två avdelningar som är syskongrupper: Röda Nyckelpigan och Gula Nyckelpigan. Småbarnen ingår i syskongruppen för att skapa sociala situationer för barnen i en familjeliknande miljö. Våra barn är mellan 1-6 år.

Under kärntiden (9- 14.00) är det 4 pedagoger som jobbar i varje grupp, kompletterad av resurspersonal, modersmålslärare (tex engelska, tyska, portugisiska) och extra fröknar vid behov vissa dagar.

Vi kompletterar med en eftermiddagspedagog för att kunna erbjuda 100% öppettid kl 07:00 – 19:00 . Vi har vikarier som är knutna till verksamheten.

Följ oss gärna på instagram 

Varför Waldorf?

Vi erbjuder en modern och kreativ waldorfpedagogik som lägger mycket vikt på att utveckla människan i sin helhet, utveckla kreativitet, förmågor och individualitet. Vi arbetar med lärande för hållbar utveckling, barnen ska få möjlighet att skapa sin relation till naturen, miljön och världen, som de är en del av, för en hållbar framtid.

Rytm och rutiner

Genom en återkommande dags-, vecko- och årsrytm ska barnets trygghet, tillit, självförtroende stärkas. Genom att vila i vad som kommer hända kan barnet både vara i nuet samt lägga sin energi på att utvecklas och lära. Rytm och rutiner ska leda till en lugnare vardag och miljö.

Läroplan

Styrdokument vi får förhålla oss till är den allmän giltiga ”Läroplan på förskolan (Lpfö18) såsom Skollagen. Vi har som komplement waldorfförskolornas egen läroplan ”En väg till frihet” som genomsur vår vardag på förskolan i alla avseenden.

vanor och syften

Vår syn på barnets lärande sker ur ett övergripande helhetsperspektiv med stort fokus på barnets individuella lärande, inflytande och personlighet. Pedagogerna strävar efter att ur en helhetssyn på människan ge barnet bästa förutsättningar för att kunna utvecklas till en fri, harmonisk, kreativ och social människa.”

Utvecklingsområden

Det finns temaområden som fokuserar ett läroområde mer eller tydligare än andra genom aktiviteterna vi bjuder på (lik periodundervisningen i waldorfskolan) och med hänsyn till barnets individuella inflytande.

Kontakt

Tel: 08 - 551 719 82 
Våra telefontider där ni kan nå oss bäst är tisdag och onsdag kl 10.30- 14.30, tisdagar även kl 16.30- 18.
Ni är välkomna att boka en tid för att hälsa på och lära känna oss!

Sjukanmälan görs per telefon/ telefonsvarare på avdelning (Gula Nyckelpigan 08- 55171983, Röda Nyckelpigan 08- 55171982). Vi ser gärna att du även frisk anmäler ditt barn!Följ oss gärna på instagram 

Kalendarium Vårterminen 2024

Januari

Tema vinter (is/ snö, vinteraktiviteter utomhus, vinterfåglar)

Vecka 1 kommunens jullov (lovöppet efter behov)

Februari

Tema maskerad (exotiska djur, andra länder/ kulturer, former och färger)

Vecka 8  måndag 19 februari studiedag, förskolan stängd

Vecka 8 torsdag maskeradfest tema exotiska djur (barnen får komma utklädda enligt tema)

Vecka 9 kommunens sportlov (lovöppet efter behov/inlämnat lovschema)

Mars

Tema vårtecken (vårblommor, skräpplockardag/ återvinning/ källsortering)

Vecka 12 tisdag  19 mars föräldramöte kl. 18.00, inbjudan och program följer

Vecka 13 fredag 29 mars Långfredag, förskolan stängd

April

Tema vår, bondgård (bondgårdsdjur, näring, ull)

Vecka 14 kommunens påsklov (lovöppet efter behov/ inlämnat lovschema)

Annandag påsk måndag 1 april, förskolan stängd

Maj

Tema trädgården (så, odla och plantera)

Vecka 18 onsdag Första maj, förskolan stängd

Vecka 19 torsdag 9 maj Kristi himmelsfärdsdag, förskolan stängd

Fredag 10 maj klämdag 

 

Juni

Tema sommar (blommor, insekter och annat kryp, vattenlek/ sandlek)

Vecka 23 tisdag 6 juni Nationaldag, förskolan stängd

Vecka 23 fredag 7 juni klämdag 

Vecka 24 fredag 14 juni sommaravslutning kl. 14.30 – 16 (sommarfest och utspring av 6åringar)

Vecka 25 måndag 17 juni studiedag, förskolan stängd

Vecka 25 fredag 21 juni Midsommarafton, förskolan stängd

 

Vecka 24 – 33 kommunens sommarlov (lovöppet efter behov/enligt inlämnat lovschema)

Juli

Verksamhetenssemester: 3 juli – 31 juli, förskolan stängd 

Höstterminen 2024

Vecka 31 – 33 kommunens sommarlov (lovöppet efter behov/enligt inlämnat lovschema)

Vecka 33/34 måndag 12 eller 19 augusti studiedag förskolan stängd

Vecka 34 höstterminen börjar

Varför Waldorf?

Vi bjuder på en modern och kreativ waldorfpedagogik som lägger mycket vikt på att utveckla människan i sin helhet, utveckla kreativitet, förmågor och individualitet. Vi arbetar med lärande för hållbar utveckling, barnen ska få möjlighet att skapa sin relation till naturen, miljön och världen, som de är en del av, för en hållbar framtid. Vi är mycket ute i naturen på vår stora naturgård och i skogen samt odlar i vårt trädgårdsland. Att följa årstiderna med våra årstidsfester spelar en central roll.

Våra leksaker är mestadels av naturmaterial och ska utmana barnens kreativitet och skaparglädje. Vi ger lika förutsättningar och möjligheter för barnen oavsett kön, vi ser främst människan i barnet. Vår regelbundna dagsrytm ger barnen trygghet så hela barnets energi kan vara fri för att leka, lära, utforska och utvecklas. I vår verksamhet är barnen delaktiga i olika vardagssysslor och sammanhang. Genom att skapa olika pedagogiska miljöer och tillfällen lär sig barnen på ett naturligt och meningsfullt sätt att utveckla kunskap i olika områden. Barnets individuella inflytande gör verksamheten till en levande organisation. Maten lagar vår kock varje dag från grunden. Den är ekologisk, närodlad och vegetarisk. Vi har även pedagogisk köksverksamhet med barnen.

Rytm och rutiner

Genom en återkommande dags-, vecko- och årsrytm ska barnets trygghet, tillit, självförtroende stärkas. Genom att vila i vad som kommer hända kan barnet både vara i nuet samt lägga sin energi på att utvecklas och lära. Genom igenkännande i årsrytm bygger barnet på kunskap från sitt tidigare lärande. Rytm och rutiner ska leda till en lugnare vardag och miljö. Alla situationer i vardagen är lika viktiga.

Dagsrytm

Tiderna är cirka-tider, rytm flyter på och anpassas efter barnens/ gruppens behov på dagen.

 • 6.30- 8.00 – Mottagning av alla barn på en avdelning
 • 8.00- 9.00 – Mottagning på respektive avdelning
 • 7.30- 9.00 – Fri lek
 • 9.00- 9.30 – Fri lek och aktiviteter
 • 9.30- 10.00 – Gemensam städning, samling och fruktstund/ mellanmål
 • 10.00- 11.15 – Utelek på gården
 • 11.30- 12.30 – Lunch
 • 12.30- 13.30 – Vila
 • 13.30- 15.00 – Innelek/ utelek/ aktiviteter efter väder
 • 15.00- 15.20 – Mellanmål ute eller inne
 • 15.20- 16.00 – Fri lek
 • 16.00 – Sammanslagning på en avdelning eller på gården

Veckorytm och Matsedel

Varje dag har sin speciella prägel med en aktivitet men med förbehåll för förändringar och spontanitet, även matsedeln ingår i denna rytm.

 • Måndag: Bakning (småbröd till soppan) grönsakssoppa med nybakat bröd, efterrätt.

 • Tisdag: Målning (akvarell vått-i-vått) ris eller hirs med grönsaker (gratäng, biffar, sädeslåda).

 • Onsdag: Pyssel och eurytmi, ugnsbakad potatis-rotfruktslåda med ägg och keso.

 • Torsdag: Utflyktsdag – matsäck.

 • Fredag: Fredagsmys, lugnare dag efter barnens behov med spontana aktiviteter. Pasta med lins-tomatsås/pastagratäng, lasagne. 

Vanor och syften

Fri lek

Alla barn ska få möjlighet att inom den fria lektiden leka, hitta kompisar, få förverkliga egna idéer, få respons på individuella intressen, hitta sin plats i gruppen, öva sig i konflikthantering och inom sociala och demokratiska processer, genom efterhärmning i leken ta till sig vardagskunskaper och därmed förbinda sig med sin omvärld.

Aktiviteter och teman

Vårt arbetssätt är utvecklingspedagogik där alla barn ska få möjlighet att driva fram aktiviteter med stort inflytande på sitt individuella lärande och intresse. Pedagogen och barnet deltar i varandras världar. Aktiviteterna/ teman är inbäddade i ett meningsfullt sammanhang till vardagskunskaper, årstiderna/ naturen och omvärlden.

Samling

Samlingen knyter ihop vardagen och årstidernas speciella inslag genom lek, sång, rim/ ramsor, dans, rörelselek och rörelse. Den är även forum för diskussion av sociala och andra problem och upplevelser som uppstår i vardagen.

Utevistelse

Alla barn ska få möjlighet att leka utomhus i naturen och på gården, utveckla sin relation till naturen, öva sig i grovmotoriken, använda sig av och lära känna sin kropp (klättra, balansera, bollek, springa, hoppa, gräva, gunga osv), få motion, uppleva årstidernas förändringar och prägel,  hjälpa till med trädgårds sysslor (så, plantera, vattna, skörda, kratta löv, lek med vatten, i snön osv), uppleva ”naturkrafter”(regn, snö, vind, sol, värme, kyla) och lära sig hantera de, uppleva att må bra av att vara i naturen och röra på sig för en god hälsa.

Vila

Lugn stund där alla barn ska få möjlighet att sova middag/ återhämta sig/ hitta ro i vardagen, småbarnen sover i vagnar utomhus.

Sagor

Genom sagoberättande, högläsning och dockspel stimuleras barnens fantasikrafter, språkutveckling och berikas barnets inre liv som ska leda till egen kreativitet och rörligt tänkande. I gemensamma diskussioner knytas an till vardagen och barnens frågor och funderingar.

Mariaskolan Järna

Läroplan förskolan

Styrdokument vi får förhålla oss till är den allmän giltiga ”Läroplan på förskolan (Lpfö18) såsom Skollagen. Vi har som komplement waldorfförskolornas egen läroplan ”En väg till frihet” som genomsur vår vardag på förskolan i alla avseenden.

Vår syn på barnets lärande sker ur ett övergripande helhetsperspektiv med stort fokus på barnets individuella lärande, inflytande och personlighet. Detta syns även i vårt sätt att dokumentera barnets lärande. Vårt arbetssätt är utvecklingspedagogiken där pedagogen skapar lärande genom att utgå från barnets egna perspektiv, liksom hur lek, samspel och kommunikation samspelar i deras lärande.

”Ett grundläggande mål i waldorfpedagogiken är att varje barn ska utveckla sin egen individualitet i ett socialt sammanhang. Pedagogerna strävar efter att ur en helhetssyn på människan ge barnet bästa förutsättningar för att kunna utvecklas till en fri, harmonisk, kreativ och social människa.”

Ur ”En väg till frihet”.

Du hittar hela läroplanen med metod och mål här!

Utvecklingsområden

De olika läroområdena/ mål i Lpfö18 genomsyrar vår vardag jämt på ett unikt sätt genom waldorfpedagogiken.

Det finns temaområden som fokuserar ett läroområde mer eller tydligare än andra genom aktiviteterna vi bjuder på (lik periodundervisningen i waldorfskolan) och med hänsyn till barnets individuella inflytande.

Skördetiden

Matematik (räkna, jämföra, storlek, form, volym, vikt mm), naturvetenskap (olika kretslopp i naturen, odling, sädesslag, äpplen, grönsaker), teknik (skörda, tillaga/ skära/ skala, tröska, mala, baka), språk, hälsa/ näring.

Mikaeli

Etisk/ moraliska värden, estetiska ämnen (drama/ sång), hälsa/ rörelse.

Höst

Naturvetenskap (olika kretslopp i naturen, årstidernas prägel, skogsdjur), språk/ rörelse, estetiska ämnen (akvarellmålning orange/ gul/ röd).

Martintiden

Etisk/ moraliska värden, teknik, estetiska ämnen (drama/ sång).

Adventstiden

Teknik (pyssel, olika baknings sätt), kultur, språk.

Vinter

Hälsa, naturvetenskap (snö experiment, årstidernas prägel, fåglar vid fågelbordet), språk/ rörelse, matematik (form och färg, mönster), estetiska ämnen (akvarellmålning blå).

Maskeradtiden

Naturvetenskap (kemi- olika experiment/ fysik- magnetism), teknik (pyssel), hälsa/ rörelse (dans, grovmotorik/ hinderbana), språk.

Vår

Naturvetenskap (kretslopp i naturen, årstidernas prägel, miljö/ återvinning), teknik (pyssel, odling, trädgård), språk, estetiska ämnen (påskfest, akvarellmålning grön).

Sommar

Naturvetenskap (årstidernas prägel, vattenkretslopp), kultur och estetiska ämnen (sång, fest, akvarellmålning alla färger).

Skogs och utedag

Naturvetenskap (årstidernas prägel, flora och fauna), hälsa (motion, grovmotorik, främjande/ förebyggande), språk, matematik.

Pedagogisk köksverksamhet:

Matematik (antal, räkna, mängder, vikt, volym, läge), teknik (teknik i vardagen/ köksredskap/ på gammalt vis/ kroppens kraft/ inflytande på enkel teknik), språk.

Samling

Språkutveckling, hälsa/ rörelse, etisk/ demokratiska värden.

Fri lek

Socialt samspel, konflikthantering, vara en god kompis, hjälpa varandra, demokrati, individuellt inflytande på sin situation och sitt lärande, alla läroområden.

Eurytmi

Språkutveckling, hälsa/ rörelse/ motorik.

Vila

Hälsa, språkutveckling.

Utelek

Hälsa, rörelse, naturvetenskap, teknik, socialt samspel och konflikthantering.

årshjul

Vår syn på barnets lärande

Ur ett månadsbrev i oktober

Det är ett av förskolans mål det här året att göra vårt pedagogiska arbete, barnens lärande och våra mål mer synliga och medvetna för föräldrarna. Därför vill jag berätta lite mer om barnens lärande denna gång:

Skördetidens och höstens aktiviteter bjuder in barnen till lärande framförallt inom matematik, teknik och naturvetenskap samtidigt som alla andra områden jämt genomsyrar vår vardag. Äpplenas storlek, antal, vikt och form jämförs, äpplet skärs i flera delar, hur många kärnor finns, vem har plockat mest äpplen i korgen, vilken korg är tyngst/ lättast, hur mycket ryms i korgen, från korgen i lådan. Lövens olika former, storlek, färg. Grönsakernas olika former, hård/ mjuk, färger, vikt, lukt, hur växer olika grönsaker, deras särart och användning. Att tröska, mala, göra deg, baka, skära grönsaker, gräva upp potatis är att lära sig att använda sig av enkel vardagsteknik och tekniska föremål samt att få uppleva hur man kan påverka processer genom sin egen kropp, sin kraft, skicklighet, uppfinningsrikedom för att få till det man är ute efter.

Barnen lär känna olika kretslopp i naturen: från äppelkärnan till växt, blom, frukt och trädet genom årstiderna kalt av löv, spira, blomma, fullt i löv, utveckling av frukt, mognad, vissnad. Vi förberedde potatislandet, grodde och satt potatisarna i våras, barnen såg växterna gro och växa under sommaren, bladen/ blasten vissnar, vi gräver upp nya potatis på hösten, förbereder landet inför vintervilan för att göra om på våren igen. Barnen får ett sammanhang, en större förståelse/ aning om livets sammanhang och mening. De får möjlighet att uppleva hur de själva kan påverka, intressera sig för, engagera sig i genom att temat och temats aktiviteter kompletterar varandra, står i ett större sammanhang med varandra, i kretslopp och i detalj. Och var och en intresserar sig, driver fram sina individuella frågor/ intressen efter mognad där barnet befinner sig och behöver öva på/ vill veta/ prova/ forska samt att ta sig an utmaningar, våga, bli inspirerad… Att dra slutsatser och använder sig av upplevelser och kunskap i annat sammanhang.

På regndagar lekar vi i pölar, bygger fördämningar, öar, landskap, provar vad som kan flyta och hur vi/barnen hela tiden kan pröva idéer, utveckla leken, påverka förloppet.

Alla upplevelser barnen gör med sin kropp/ kroppskraft/ skicklighet inom områden teknik, pröva/ uppleva/ se/ påverka är av oskattbart värde för att senare kunna förstå (teoretiska) fenomen i naturvetenskapen. Samt att allt övande skapar förutsättningar och trygghets bas för att kunna koncentrera sig, sära det viktiga från det mindre viktiga, lära sig läsa, skriva, räkna, förstå sammanhang, kunna bli nyfiken/ intresserad, tryggheten att ”jag kan (lära mig)”.

Ni förstår att det händer så otroligt mycket i barnets individuella lärande varje dag, små och stora saker som vi hela tiden försöker se, uppmärksamma, iaktta, bekräfta, utmana, lyssna på, skapa förutsättningar för/ ge tid och möjlighet för att vidareutveckla och pröva som vi sedan försöker sammanfatta/ ge en överblick om på utvecklingssamtalet för er. Barnen ska ha frihet att utvecklas och pröva sig fram, intressera sig för utan att känna att de behöver prestera, uppleva till våra förväntningar, göra fel eller rätt.

Det är därför vi inte analysera barnets lärande och utveckling tillsammans med eller inför barnet. Det vi analyserar är om och hur vi har lyckats skapa förutsättningar för detta och hur vi kan förbättra förutsättningarna. Och så följer vi uppmärksamma barnets utveckling och behov för att kunna veta om vilka förutsättningar vi behöver skapa, på vilket sätt och när vi kan/ behöver stödja/ hjälpa. Och det viktigaste av allt är att vi är och lever med barnen: gläder oss tillsammans med de när de lär sig, klarat av, vågat, vill visa. Visa förståelse, hjälp, empati, tröstar, göra tillsammans eller visa vägen när någonting går fel, inte vill lyckas eller luften går ur…

Kontakt

Förskolan Maria Nyckelpiga
Mölnbovägen 21
153 32 Järna

Tel: 08 – 551 719 82 

Våra telefontider där ni kan nå oss bäst är tisdag och onsdag kl 10.30- 14.30, tisdagar även kl 16.30- 18. Ni får gärna lämna ett meddelande så svarar vi så fort vi kan.

Ni är välkomna att boka en tid för att hälsa på och lära känna oss!

Rektor

Tina Björk

Vill du ansöka till förskolan eller ställa ditt barn i kö?

 
Fyll då i denna Ansökningsblankett och skicka till förskolan via mail eller post. 
 
Köregler: Vi följer Södertälje kommuns köregler och regler om barnomsorg och förskola i Södertälje kommun och tillämpar syskonförtur, se: www.sodertalje.se/skola-och-forskola/forskola-sa-fungerar-det/
Avgift: Vi följer Södertälje kommuns regler för maxtaxa inom barnomsorg.

Sjuk/Friskanmälan

Sjukanmälan görs per telefon/ telefonsvarare på avdelning (Gula Nyckelpigan 08- 55171983, Röda Nyckelpigan 08- 55171982). Vi ser gärna att du även frisk anmäler ditt barn!