Aktuellt

Fredag 30 sept är det Mikaelifirande på skolan, föräldrar är välkommna, vänligen se info i mailutskick!

Vecka 40 är det projektvecka för klass 6 – 9 och eleverna har nu valt vilka grupper de önskar delta i.

Det har kommit en del nya regler som gäller skolan, bl.a. rörande trygghet och studiero, att eleverna inte får använda mobiltelefoner under skoltid och att skolan ska erbjuda läxhjälp till eleverna (vilket också finns nu i klassernas scheman).

Följ oss gärna på instagram  för fler aktuella händelser på Mariaskolan! 

År 2019 firade Waldorfskolan 100 år. Den första Waldorfskolan öppnade i september 1919 i Stuttgart-Uhlandshöhe. Sedan dess har nätverket och intresset för Waldofutbildning växt. Idag finns det ungefär 1100 Waldorfskolor och 2000 Waldorfförskolor i cirka 100 länder utspridda över alla kontinenter och Waldorfskolan är den största fria utbildningsrörelsen i världen. Läs mer om Waldorfpedagogik här.