waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Klass 1-2-3

Lågstadiet

Skärmavbild 2020-01-14 kl. 15.10.01

Klass 1

Att börja skolan är ett stort steg för ett litet barn och även för föräldrarna. Mycket är nytt och aningen främmande. Speciellt för Waldorfskolan är att klassläraren följer eleverna upp genom årskurserna, vilket skapar trygghet både för eleven och klassen.

Under det första skolåret beskrivs världen i ett större sammanhang och kunskapande utgår från ett helhetsperspektiv där målet är att känna trygghet, samhörighet och få en känsla av att världen är god och begriplig, vilket i sin tur gör att barnet kan utveckla en vilja att utforska och upptäcka världen.
Skärmavbild 2020-01-14 kl. 15.09.54

Klass 2

För eleverna som återvänder från sommarlovet är skolmiljön välkänd, de är redan en del av gemenskapen i klassen och de kan nu utveckla sitt sociala samspel på ett mer fördjupat vis. För att utveckla sin nyfikenhet och vetgirighet är det dags för eleverna att få möta världen på ett nytt sätt.

Nu tillåts världen att vara dualistisk och det är dags att som elev få polarisera både i det inre och i det yttre. Att få väga saker för och emot, vrida och vända, jämföra, och att dela och sammanföra, blir centrala teman i årskurs 2. Klurigheter, gåtor och dråpliga historier med oväntade slut, utmanar och roar, samtidigt som legendberättelsernas högtidliga bilder slår broar mellan verklighetens historiska personer och sagomotiven i årskurs 1.
Skärmavbild 2020-01-14 kl. 15.22.27

Klass 3

Nioårsåldern är en tid då barn kan känna sig oroliga, osäkra och ensamma. Då är det inte alltid en självklarhet att barnen upplever sig stå mitt i världen längre, utan ett nytt sätt att reflektera över sig själv och sin omvärld kan skönjas. När nu nioåringar börjar uppleva världen utifrån ett mer subjektivt medvetande så är detta en grundläggande förutsättning för att kunna utveckla en egen individuell personlighet.

Att eleverna får möta olika yrken som människan traditionellt ägnat sig åt är ett viktigt tema i klass 3, och barnen får arbeta praktiskt och konkret handfast. Det ger också en möjlighet för eleverna att se människans unika plats i världen, hur hon kultiverat och förädlat de möjligheter som jorden gett för hennes överlevnad och fortsatta existens.