waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Om skolan

Mariaskolan Järna Waldorf7515591D-E3A2-406D-95DC-8A63E71F6DFF

Välkommen till Mariaskolan

Mariaskolan är en liten, trivsam och icke vinstdrivande Waldorfskola i Järna, med gångavstånd till pendeltåg och busshållplatser.

Huvudman är Föreningen Maria Magdalena och i verksamheten ingår förskolan Maria Nyckelpiga och Fritidshemmet Fjärilen. Mariaskolan är en Waldorfskola och vi lägger stor vikt vid ett helhetsperspektiv.

Teoretiska, praktiska och konstnärliga ämnen integreras för att hela människan skall ha möjlighet att vara aktiv i inlärnings-processen. Vi följer lgr11 och Waldorfskolans läroplan för årskurs F – 9, och barnets olika mognadsfaser är grunden för den pedagogiska utformningen. Idag går cirka 160 elever på Mariaskolan. 

På skolan finns en stödgrupp som arbetar med stödåtgärder för enskilda elever och vi samarbetar med kommunens psykolog och familjecenter.

Läs mer om Mariaskolans historia här.

Organisation

Mariaskolan är icke vinstdrivande Waldorfskola i Järna som gemensamt bärs av föräldrar och lärare. Huvudman är föreningen Maria Magdalena som driver skolan, förskolan Maria Nyckelpiga och Fritidshemmet Fjärilen. Medlemsavgiften är 100 kr/familj och kan betalas in på Plusgiro
443 87 65-2.

Föreningens kassör är Pia Karlsson 

Byggnadsstiftelsen

Byggnadsstiftelsen är en fristående stiftelse som äger och förvaltar Mariaskolans och fritidshemmet Fjärilens fastigheter. I Byggnadsstiftelsen ingår kollegiemedlemmar, föräldrar och sakkunniga.

Styrelse

 • Sven Wängberg – ordförande
 • Markus Eklund – sekreterare
 • Stephan Nilsson – kassör

           
      Kontakta styrelsen:  styrelsen@mariaskolan.nu

Skolchef

Rektor

 • Pia Forsberg

Ledningsgrupp

 • Pia Forsberg
 • Lena Olds
 • Henrik Åström

Samordningsgrupp

 • Sigrid Nilsson 
 • Henrik Åström

Elevhälsoteam

 • Pia Forsberg – Rektor
 • Tomas Klack – Specialpedagogisk kompetens
 • Roxana Lyssenkova  –  Skolsköterska 
 • Margrethe van der Ende – Skolläkare
 • Birgitta Tholander  – Kurator

 • Kontakta skolhälsovården syster@mariaskolan.nu 

Antagningslärare

Kontakta oss