EHT

Mariaskolan Järna

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar främst förbyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam. EHT samarbetar med Resurscenter i Södertälje vid behov.

Elevhälsoteam

  • Pia Forsberg – rektor
  • Britt-Mari Skeppstedt – läkeeurytmist och stödlärare
  • Tomas Klack – specialpedagogisk kompetens
  • Lena Ahlbeck –  skolsköterska 
  • Margrethe van der Ende – skolläkare
  • Mikael Rosman – kurator


    Kontakta skolhälsovården syster@mariaskolan.nu