EHT

Mariaskolan Järna

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar främst förbyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam. EHT samarbetar med Resurscenter i Södertälje vid behov.

Elevhälsoteam

  • Pia Forsberg – Rektor
  • Britt-Mari Skeppstedt – Läkeeurytmist och stödlärare
  • Tomas Klack – Specialpedagogisk kompetens
  • Pernilla Roum  –  Skolsköterska 
  • Margrethe van der Ende – Skolläkare
  • Birgitta Tholander  – Kurator

    Kontakta skolhälsovården syster@mariaskolan.nu