waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

EHT

Mariaskolan Järna

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar främst förbyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam. EHT samarbetar med Resurscenter i Södertälje vid behov.

Elevhälsoteam

  • Pia Forsberg – Rektor
  • Tomas Klack – Specialpedagogisk kompetens
  • Roxana Lyssenkova  –  Skolsköterska 
  • Margrethe van der Ende – Skolläkare
  • Birgitta Tholander  – Kurator


Kontakta skolhälsovården syster@mariaskolan.nu