waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Klass 4 – 6

Mellanstadiet

Skärmavbild 2020-01-14 kl. 15.11.14

Klass 4

Efter den för många barn omvälvande nioårstiden är årskurs fyra ofta ett år av relativt lugn. Barnen har tagit ett viktigt steg i sin utveckling och många tioåringar ser på världen och sig själva på ett nytt sätt. Det som tidigare var en naturlig upplevelse av ett sammanhang känns kanske inte lika självklar längre, samtidigt bjuder världen på nya spännande möten och fängslande kunskapsinnehåll.

En ny medvetenhet kan börja ta form hos barnen och känslan av samhörighet kan återskapas genom att eleverna får möta och samarbeta med klasskamrater och dessutom ges möjlighet att se sitt arbete återverka i världen. Men för det krävs mod, något som eleverna får möta genom årskursens stora teman – den nordiska gudasagan och vikingarna äventyrsresor.
Skärmavbild 2020-01-14 kl. 15.10.49

Klass 5

Elever i klass 5 befinner sig på ett sätt mitt emellan barnet och den begynnande ungdomen. En ny vakenhet i tanken kan skönjas och barnen börjar närma sig en tydligare begreppsbildning. En ökad medvetenhet om händelsers förhållande till tiden kan också iakttas hos barnen. Många elever har också allt lättare att ta ställning i rättvisefrågor, och gläds åt att kunna resonera och diskutera.

Genom att få ta del av de stora mytologiska berättelserna från högkulturer som Antika Indien, Babylonien, Egypten och Grekland får de möta berättelsen om hur det är att vara människa från flera olika håll. Samtidigt vaknar intresset för hur ett gott samhälle kan byggas genom demokrati och en gemensam värdegrund.
Skärmavbild 2020-01-14 kl. 15.11.09

Klass 6

En övergripande tematik för årskurs 6 är att det kausala tänkandet introduceras i full skala, inte minst i de naturvetenskapliga ämnena. Fysik och geologi ger eleverna ett välkommet avbrott i deras djupdykning i det egna känslolivet.

Den fysiska verkligheten finns bokstavligen där för att utforskas. På samma sätt erbjuder historieämnets fokus på skeenden, orsaker och konsekvenser en möjlighet för eleverna att pröva sina egna val och moraliska ställningstaganden. I årskurs 6 får eleverna även möta allt fler ämneslärare i sin undervisning.