waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Synpunkter och klagomål

Mariaskolan Järna

Synpunkter och klagomål

  1. Börja med att prata direkt med klasslärare, fritidspedagoger eller medarbetare på skolan.
  2. Om problemet inte har löst sig efter att du har pratat med klasslärare, fritidspedagoger eller medarbetare på skolan, tar du kontakt med skolans rektor.
  3. Är du inte nöjd med hur vår rektor hanterar ditt klagomål, kan du vända dig till skolans styrelse  styrelsen@mariaskolan.nu