waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Trygghetsgruppen

Mariaskolan Järna WaldorfMariaskolan Järna

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen arbetar förebyggande för att eleverna ska känna sig trygga på skolan och att det finns arbetsro i undervisningen. Trygghetsgruppen följer upp incidentrapporter gällande diskriminering och kränkningar, utarbetar skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och genomför även trivselenkäter som fungerar som underlag för det fortsatta förebyggande arbetet.