waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Kontakt

Mariaskolan

Hjulåkersvägen 1
153 32 Järna

08 551 711 32

Rektor

Pia Forsberg
Tel: 073 239 01 54
E-post: pia.forsberg@mariaskolan.nu

Styrelsen

Ledningsgrupp

Pia Forsberg
Lena Olds
Henrik Åström

Förskolan Maria Nyckelpiga

Mölnbovägen 21
153 32 Järna
Tel: 08 551 719 82
E-post: maria.nyckelpiga@yahoo.se

Skolhälsovård

Fritids Fjärilen

Tel: 08 551 711 62
E-post: fritids@mariaskolan.nu

Jobba hos oss

Är du intresserad av att arbeta på Mariaskolan? Hör av dig till Rektor Pia Forsberg pia.forsberg@mariaskolan.nu

Plusgiro

Plusgiro 443 87 65-2

Skriv till skolan

Ansök till skolan

Ansök till Mariaskolan online eller ladda ner ansökningsblankett.