Förskolan

Välkommen till Förskolan Maria Nyckelpiga

Vår förskola ska vara en plats för gemenskap, individuellt lärande, kreativitet, möten och vänskap. Barnen fostras i en demokratisk miljö där pedagogerna lyssnar och tar tillvara barnens kompetens och idéer. Vi utgår ifrån barnens erfarenhet, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap.

Vi skapar pedagogiska rum där barnen får lust och inspiration att lära känna världen och där vi stärker barnens självförtroende och skapande. Vi har värdegrundsfrågor i fokus så barnen lär sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser och goda förebilder. De vuxnas förebild och förhållningssätt ska påverka barnens förståelse för respekt, olikhet, öppenhet, solidaritet och ansvar.

Vi vill arbeta med en waldorfpedagogik som ständigt utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och en öppenhet för hur det moderna samhället förändras.

Utöver de waldorfpedagogiska pelarna kännetecknas verksamhetens särart och profil av odling/  trädgård, naturen/ skogsutflykt, en bredd av kreativa och estetiska aktiviteter, våra årstidsfester såsom stort inflytande för den enskilde människan både barn och pedagoger för att verksamheten ska vara levande och pulserande.

Varför ska man välja vår verksamhet?

Vi bjuder på en modern och kreativ waldorfpedagogik som lägger mycket vikt på att utveckla människan i sin helhet, utveckla kreativitet, förmågor och individualitet. Vi arbetar med lärande för hållbar utveckling, barnen ska få möjlighet att skapa sin relation till naturen, miljön och världen, som de är en del av, för en hållbar framtid. Vi är mycket ute i naturen på vår stora naturgård och i skogen samt odlar i vårt trädgårdsland. Att följa årstiderna med våra årstidsfester spelar en central roll. Våra leksaker är mestadels av naturmaterial och ska utmana barnens kreativitet och skaparglädje. Vi ger lika förutsättningar och möjligheter för barnen oavsett kön, vi ser främst människan i barnet. Vår regelbundna dagsrytm ger barnen trygghet så hela barnets energi kan vara fri för att leka, lära, utforska och utvecklas. I vår verksamhet är barnen delaktiga i olika vardags sysslor och sammanhang. Genom att skapa olika pedagogiska miljöer och tillfällen lär sig barnen på ett naturligt och meningsfullt sätt att utveckla kunskap i olika områden. Barnets individuella inflytande gör verksamheten till en levande organisation. Maten lagar vår kock varje dag från grunden. Den är ekologisk, närodlad och vegetarisk. Vi har även pedagogisk köksverksamhet med barnen.

Rytm och rutiner:

Genom en återkommande dags-, vecko- och årsrytm ska barnets trygghet, tillit, självförtroende stärkas. Genom att vila i vad som kommer hända kan barnet både vara i nuet samt lägga sin energi på att utvecklas och lära. Genom igenkännande i årsrytm bygger barnet på kunskap från sitt tidigare lärande.

Rytm och rutiner ska leda till en lugnare vardag och miljö. Alla situationer i vardagen är lika viktiga.

VECKO-RYTM

Varje dag har sin speciella prägel med en aktivitet men med förbehåll för förändringar och spontanitet, även matsedeln ingår i denna rytm.

    matsedel
måndag bakning (småbröd till soppan) grönsakssoppa med nybakat bröd, efterrätt
tisdag målning (akvarell vått-i-vått) ris eller hirs med grönsaker (gratäng, biffar, sädeslåda)
onsdag pyssel, eurytmi ugnsbakad potatis-rotfruktslåda med ägg och keso
torsdag utflyktsdag matsäck
fredag fredagsmys,lugnare dag efter barnens behov med spontana aktiviteter pasta med lins-tomatsås/ pastagratäng, lasagne

 DAGS-RYTM

Tiderna är cirka-tider, rytm flyter på och anpassas efter barnens/ gruppens behov på dagen.

tid  
6.30- 8.00  mottagning av alla barn på en avdelning
8.00- 9.00  mottagning på respektive avdelning
7.30- 9.00  fri lek
9.00- 9.30     fri lek och aktiviteter
9.30- 10.00              gemensam städning, samling och fruktstund/ mellanmål
10.00- 11.15  utelek på gården
11.30- 12.30         lunch
12.30- 13.30         vila
13.30- 15.00          innelek/ utelek/ aktiviteter efter väder
15.00- 15.20                    mellanmål ute eller inne
15.20- 16.00 fri lek
16.00                    sammanslagning på en avdelning eller på gården

 

Vanor och syften

Fri lek:

Alla barn ska få möjlighet att inom den fria lektiden leka, hitta kompisar, få förverkliga egna idéer, få respons på individuella intressen, hitta sin plats i gruppen, öva sig i konflikthantering och inom sociala och demokratiska processer, genom efterhärmning i leken ta till sig vardagskunskaper och därmed förbinda sig med sin omvärld.

 Aktiviteter/ teman:

Vårt arbetssätt är utvecklingspedagogik där alla barn ska få möjlighet att driva fram aktiviteter med stort inflytande på sitt individuella lärande och intresse. Pedagogen och barnet deltar i varandras världar. Aktiviteterna/ teman är inbäddade i ett meningsfullt sammanhang till vardagskunskaper, årstiderna/ naturen och omvärlden.

 Samling:

Samlingen knyter ihop vardagen och årstidernas speciella inslag genom lek, sång, rim/ ramsor, dans, rörelselek och rörelse. Den är även forum för diskussion av sociala och andra problem och upplevelser som uppstår i vardagen.

 Utevistelse:

Alla barn ska få möjlighet att leka utomhus i naturen och på gården, utveckla sin relation till naturen, öva sig i grovmotoriken, använda sig av och lära känna sin kropp (klättra, balansera, bollek, springa, hoppa, gräva, gunga osv), få motion, uppleva årstidernas förändringar och prägel,  hjälpa till med trädgårds sysslor (så, plantera, vattna, skörda, kratta löv, lek med vatten, i snön osv), uppleva ”naturkrafter”(regn, snö, vind, sol, värme, kyla) och lära sig hantera de, uppleva att må bra av att vara i naturen och röra på sig för en god hälsa.

 Vila:

Lugn stund där alla barn ska få möjlighet att sova middag/ återhämta sig/ hitta ro i vardagen, småbarnen sover i vagnar utomhus.

 Sagor:

Genom sagoberättande, högläsning och dockspel stimuleras barnens fantasikrafter, språkutveckling och berikas barnets inre liv som ska leda till egen kreativitet och rörligt tänkande. I gemensamma diskussioner knytas an till vardagen och barnens frågor och funderingar.

 Utflykt:

Barnen ska få möjlighet till lärande och upplevelser i olika miljöer och i naturen, att upptäcka och förundra sig, att väcka intresse för natur och miljöfrågor som leder till meningsfull miljöuppfostran, att främja hälsan genom motion och utevistelse, att bli smidig och öppen för problemlösningar man träffar på.