Trivselregler

Skolan är vår gemensamma plats.

Elever, personal, föräldrar och vänner skapar denna skola.

Visa respekt för varandra i ord och handling. Var trevlig och vårda ditt språk. Mobbning och trakasserier får inte förekomma.

Värna skolans miljö både ute och inne.

Förstörelse, avsiktlig eller ej, gör dig och dina föräldrar ersättningsansvariga.

Skolan ansvarar inte för värdesaker. Eventuella mobiltelefoner, mediaspelare, kameror etc. ska vara avstängda under skoltid.

Att trivas i klassrummet och att ha arbetsro under lektionerna gör det lättare att lära.

Vi har inte på ytterkläder och mössor i klassrum och matsal.

Gå till maten på den tid som du ska, då krockar du inte med elever från andra klasser. Tala i dämpad ton. När du lämnar bordet efter maten ska det vara rent och snyggt.

Respektera andra elevers lek. Om någon elev gör sig illa, hämta hjälp! Inlines, skateboards, sparkcykel etc. får man åka på utomhus, med hjälm. Åker du inne i skolhuset får lärare ta hand om dem, och du får tillbaka dem efter skoltid.

Det är förbjudet att cykla eller köra moped på skolgården.

Bollekar pågår utomhus eller i gymnastiksalen. Vill man leka snöbollskrig får man hålla till på fotbollsplan.
Kasta inte mot huvudet, och inga isbollar!

Rökning är förbjuden på skolans område och under skoltid, enligt svensk lag.

Du får inte lämna skolans område under skoltid utan din lärares tillåtelse.

Du får låna skolans telefon med lärares tillstånd.

Om du är sjuk och inte kan komma till skolan ska du eller din
förälder meddela detta till din lärare eller lämna meddelande till skolans telefonsvarare: 08-551 711 32.

Dessa regler antogs av kollegiet och elevrådet under höstterminen 2011.