Skapande skola

Vi ser kulturen som en viktig väg till ökad förståelse för andra människors situation och förutsättningar. I Skapande skola projekten ges möjligheten att fördjupa frågeställningar och aktivt delta i processer där såväl individen som gruppen får förutsättningar att utvecklas.

Kommande projekt inom Skapande skola:

Under läsåret 2015/2016 planerar Mariaskolan att förbereda och arrangera en temavecka för alla skolans elever på temat Hållbar utveckling under handledning och i samarbete med konstnären, uppfinnaren, skulptören och designarkitekten Bengt Carling och musikern och pedagogen Mihail Dinchev.
Klass 8 kommer att få assistans från Slávateatern i arbetet med sitt spel och låg- och mellanstadiet kommer också att få återbesök av Slávateaterns aktörer för att jobba dramatiskt.

Tidigare projekt inom skapande skola:

Under läsåret 2014/2015 genomförde Mariaskolan tre projekt som var knutna till Skapande skola.
I början av november 2014 arrangerades en hel temavecka på temat romsk kultur där hela skolan deltog. Under veckan fick alla klasser möjligheten att möta och jobba med musik- och dansgruppen 3 Leva. Eleverna arbetade med romskt hantverk, lyssnade på romska sagor, diskuterade romernas situation och lyssnade på föredrag av och med romer om romernas situation ur ett historiskt perspektiv fram till idag.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Under hösten 2014 arbetade klass 8-9 med ett större dramaprojekt där dom bearbetade den klassiska sagan Snövit tillsammans med skådespelare från Slávateatern. I slutet av februari 2015 spelades pjäsen, som innehöll många inslag av dans och musik, för skolan och allmänheten i sammanlagt fyra föreställningar.

I april 2015 mötte Slávateatern eleverna från klass 1-6 för att tillsammans med dem under en dag arbeta med pusselteater. Pusselteater innebär att eleverna själva får en aktiv del i föreställningen. Temat var nordiska gudar.

Under läsåret 2013/2014 arbetade klass 7-8 med uppsättningen av Alice i Underlandet tillsammans med skådespelare från Slávateatern. Pjäsen hade totalt sex föreställningar för skolan och allmänheten och uppmärksammades av Länstidningen Södertälje: http://lt.se/kulturnoje/1.2450931-mariaskolan-ger-klassiker

Alice artikel bild