Historik

Skolhuset har sin egen historia!

Skolan byggdes ursprungligen av kommunen för att tillgodose det behov som fanns av en 7 årig skolgång. Samtliga 7:e klass elever från Järna och Hölö fick börja i den nybyggda ”Centralskolan” höstterminen 1941.

Väldigt många av våra äldre järnabor har gått i Centralskolan som efter ett antal år döptes om till Ulldalsskolan, men efter en tid lades skolan ner eftersom man hade byggt nya skolor som motsvarade det behov de nya tiderna ställde på lokalerna.

Under dessa år stängdes tillfarterna från väg 57. Således stod skolans lokaler oanvända under 7 års tid, tills föräldraföreningen Maria Magdalena beslöt att köpa fastigheten för att flytta sin skolverksamhet till den 1994.

Numera heter skolan Mariaskolan och är en waldorfskola.

Gymnastiksalen är Sveriges äldsta, fortfarande i bruk varande, gymnastiksal! Huvudmannen är fortsatt föreningen Maria Magdalena.