Organisation

Mariaskolan

Mariaskolan är en waldorfskola som gemensamt bärs av föräldrar och lärare.

Föreningen Maria Magdalena driver skolan och medlemsavgiften är 100 kr./familj och kan betalas in på Plusgiro 443 87 65-2.
Föreningens kassör är Pia Karlsson

Byggnadsstiftelsen

Byggnadsstiftelsen är en fristående stiftelse som äger och förvaltar Mariaskolans och fritidshemmet Fjärilens fastigheter. I Byggnadsstiftelsen ingår kollegiemedlemmar, föräldrar och sakkunniga.

Styrelse

 • Joris Dekkers, ordförande
 • Jelle van der Assem
 • Madlen Karlsson
 • Isabell Flygare
 • Berit Zetterberg
 • Henrik Åström

E-post: styrelsen@mariaskolan.nu

Skolans kollegieförberedande grupp

 • Rektor Pia Forsberg
 • Sigrid Nilsson för högstadiet
 • Isabell Flygare för lågstadiet
 • Petra Holthusen för medarbetargruppen

Stödkollegium

 • Pia Forsberg
 • Britt-Mari Skeppstedt samt v. b. skolläkare och skolsköterska Lena Ahlbeck

Rektor

 • Pia Forsberg

Antagningslärare

 • Anatoli Cepeda

E-post: antagning@mariaskolan.nu

Kurator

 • Kajsa Petersdotter, Öppettid för elever: Tisdagar kl. 8.30-11.30
  • Tel: 08 551 743 25
  • e-post: kurator@mariaskolan.nu

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till respektive klasslärare eller till skolans telefonsvarare klockan 07-07:30 tel: 08 551 711 32