Sjukanmälan

Så här gör du en sjukanmälan

Frånvaro skall meddelas antingen skolans telefonsvarare helst före kl. 08.00 eller respektive klasslärare, gärna som sms. Lärarna förmedlar sina mobilnummer till klassens föräldrar.

  • Skolans telefonsvarare: 08 551 711 32
  • Fritids telefonsvare: 08 551 711 62