Kontakt

Mariaskolan

Hjulåkersvägen 1
153 32 Järna

Tel: 08 551 711 32
E-post: kollegiet@mariaskolan.nu

Plusgiro 443 87 65-2

Rektor

Pia Forsberg

Tel: 073 239 01 54
E-post: pia.forsberg@mariaskolan.nu

Styrelsen

E-post: styrelsen@mariaskolan.nu

Fritids Fjärilen

Tel: 08 551 711 62
E-post: fritids@mariaskolan.nu

Förskolan Maria Nyckelpiga

Mölnbovägen 21
153 32 Järna

Tel: 08 551 719 82
E-post: maria.nyckelpiga@yahoo.se