Fritidshem

Fritidshemmet Fjärilen bedriver verksamhet utgående från waldorfpedagogiken. Fritidshemmet ligger i direkt anslutning till skolan och utnyttjar samma skolgård.
Runt huset finns en fin skogsbacke med spännande natur som inbjuder till lek.

Verksamheten riktar sig till barn från klasserna F – 3. Fritidshemmet inbjuder till en hemlik miljö, vilken skapar möjlighet till både lek och avkoppling. Vi betonar vikten av utevistelse som bl.a. stimulerar rörelse, hälsa, fri lek och social utveckling.

Öppettiderna varierar enligt föräldragruppens behov.

Under skollov och studiedagar tar Fritidshemmet hand om eleverna från ca. kl. 07.00. Mellanmål serveras varje dag 14.30 och baseras på livsmedel av samma höga kvalitet som skolan använder sig av.

Maxtaxa gäller för verksamheten. Vi följer kommunens regler för kö och placering.