Om förskolan

Välkommen till Förskolan Maria Nyckelpiga

Vår waldorfförskola ska vara en plats för gemenskap, kreativitet, möten och vänskap. Pedagogerna lyssnar och tar tillvara barnens kompetens och idéer. Vi lägger stor vikt på barnens individuella inflytande. Vi utgår ifrån barnens erfarenhet, intressen och motivation att söka kunskap. Vi skapar pedagogiska rum där barnen får lust och inspiration att lära känna världen i lek och upplevelse och där vi stärker barnens självförtroende och skapande. Barnets individuella utveckling och individuellt lärandet står i fokus.

unnamed-10I barngruppen skapar vi genom återkommande rutiner och goda vanor en miljö som stödjer barnens utveckling och som ger möjlighet till att utveckla sociala kompetenser. Vi vill arbeta med en waldorfpedagogik som ständigt utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och en öppenhet för hur det moderna samhället förändras.

I en jämn dag-/ vecko-/ årstidsrytm upplever barnen trygghet.

En växling mellan fri lek och gemensamma aktiviteter bildar ett återkommande mönster så att barnen känner igen sig varje dag.

Den fria leken ser vi mycket avgörande för barnens lärande och harmoniska och sociala utveckling. Vi skapar rika tillfällen till fri lek varje dag.

Efter den fria leken på förmiddagen samlas vi till en samling med sång, dans, ramsor, fingerlek, dockspel och möjlighet till att bidra med eget. Samlingen avslutas med en gemensam fruktstund/ mellanmål. Därefter är det lek ute tills det blir lunch. Efter den gemensamma lunchen har vi en vilo- och sagostund. De yngsta sover på altanen i vagnen. Eftermiddagen kännetecknas av fri lek ute och inne, pyssel, gemensamma spel, spontana aktiviteter och mellanmålet.

Veckodagarna har alla sina
speciella inslag med bakning, målning, utflykt och annat. Varje dag ska det finnas tid och rum för att barnen kan förverkliga egna spontana idéer. Vi skapar tillfällen där barnen kan delta i vardagliga sysslor tex hjälpa till med maten, i trädgården mm.

Våra leksaker är så vid som möjligt av naturmaterial och så universella som möjligt för att ge plats för barnens fantasi och skaparglädje.

Vår stora naturgård bjuder på olika möjligheter att leka med mycket plats för spring och klättring. Vi har också ett litet trädgårdsland där barnen får hjälpa till att plantera, så och skörda. Vi är ute i alla väder.

Att uppleva naturen och årstiderna och att lära sig att ta hand om natur och miljö är viktiga och avgörande upplevelser som barnen ska ta med sig genom livet.

En dag varje vecka är det utflykt till skogen där vi vandrar, leker, bygger och äter lunch.

Att fira årstidsfesterna tillsammans med barnen och föräldrarna är höjdpunkter och präglar det pedagogiska årsloppet med sina teman.

Vår kock lagar mat åt oss varje dag från grunden. Hon använder så vid som möjligt ekologiska och närodlade råvaror. Maten är vegetarisk.

Ni är välkomna att boka en tid för att hälsa på och lära känna oss!